Rena tak och fastigheter, taktvätt takmålning klotter klottersanering fasadtvätt takbehandlingar
Här ser ni vilka vi är som jobbar på Rena Tak och Fasader AB
Utför taktvätt, takrengöring, takbehandlingar, takmålning, klottersanering

Robert Wärn

  • Ägare

  • ProjektkoordinatorFrågor? Maila gärna!

robban@renatakochfasader.se

021-20203

Utför taktvätt, takrengöring, takbehandlingar, takmålning, klottersanering

Ida Nilsson

  • Säljkoordinator

  • LokalvårdskoordinatorFrågor? Maila gärna!

ida@renatakochfasader.se

021-20203

Utför taktvätt, takrengöring, takbehandlingar, takmålning, klottersanering

Mille Lund

  • Lärling

  • PraktikantFrågor? Maila gärna!