Rena tak och fastigheter, taktvätt takmålning klotter klottersanering fasadtvätt takbehandlingar

Taktvätt

Om taket börjar se lite tråkigt ut och mossa samt lav har fått fäste är det dags att genomföra en taktvätt för att förlänga livslängden på ditt tak. Rena Tak och Fasader AB genomför taktvätt med speciell högtrycksutrustning och vatten (kallt/varmt), vi använder inga miljöförstörande medel.

Om ditt tak är mellan 10-12 år kan det räcka med att endast med en tvätt av taket. Om taket däremot är uppåt 20 år eller mer rekommenderar vi alltid att taket förseglas och målas för ökad livslängd.


Efterbehandling

Rena tak och fasader Mälardalen AB tvättar och behandlar ert tak för att förlänga livslängden samt förhindra att mossa och alger skall få fäste. Efter taktvätten så behandlas taket med medel som är speciellt framtagen för tak och som avvisar mossa och alger i många år framöver. Här finns sedan möjligheten att antingen impregnera eller måla taket för ett extra skydd samt för att ge taket ett nytt lyft.

takrengöring skitiga tak mossa på tak alger på tak missfärgade tak takmålning taktvätt

Allmänt om taktvätt & efterbehandling

Med åren kommer taket att få beläggningar vilket är svårt att skydda sig då från frön, löv och kvistar som hamnar på taket. De vanligaste beläggningarna är mossa, alger och lavar som rotar sig och tränger in i takbeklädnaden och därmed för med sig fukt in under takpannorna. Det gör att de finns en risk för att takpannor fryser sönder under vintern och spricker.

Mossa och andra beläggningar på taket suger åt sig vatten så att det inte rinner av vilket kan leda till att ett plåttak med tiden börjar rosta eller betongpannor att skifta och spricka sönder. När vatten tränger in under takbeklädnaden kan det leda till att virket under får röta.

Taktvätt av olika taktyper

En taktvätt ger taket ett skydd under många år framåt under förutsättning att man använt rätt metod vid takbehandlingen. Ett tak som inte underhålls löpande kommer att få avsevärt kortare livslängd samtidigt som taket drar ned hela fastighetens utseende. Risken finns också att det uppstår läckage så att vatten eller fukt tränger in i fastigheten vilket kan leda till fuktskador som är mycket kostsamma att reparera.

Tvätt av tegelpannor

Tegelpannor är tillverkade av pressad, bränd lera vilket gör att det är ett naturmaterial som har mycket lång livslängd, upp till 100 år eller mer, om de vårdas väl. Tegelpannor blir dessutom bara vackrare med åren då de får unika färgskiftningar.
Dock kommer takpannorna med tiden att bli nedsmutsade och utsättas för beläggningar i form av främst lavar men det händer också att mossa och alger sätter sig på ett tegeltak. Detta kommer bidra till att dra ned utseendet på taket men även till att takpannor kan spricka.

Tegelpannor är ömtåliga och därför kan man inte tvätta dessa med hårt tryck. Istället använder man roterande strålar som med ett lågt tryck tvättar ren tegelpannorna. Efter att takpannorna är tvättade använder man ett alg- och mossdödande medel som ser till att döda alla rötter som har satts sig på takpannorna.
Efter en taktvätt kan tegelpannor behandlas med ett skyddande medel som ser till att man inte får ny beläggning de närmaste åren men som också ger pannorna ett bra skydd mot väder och vind.


Tvätt av betongpannor

Betongpannor är ett billigare alternativ till tegelpannor och som tillverkas av pressad betong. Betongpannorna har en glasyr som skyddar ytan mot väder och vind. När denna glasyr börjar släppa, efter cirka 15 år, så är betongpannor känsliga för fukt, då de lätt skiftar, spricker/fryser sönder. Därför bör man tvätta och måla om sina betongpannor ungefär vart 5 år.

Betongpannor tvättas lämpligast med en ångtvätt som använder mycket varmt vatten för att få rent takpannorna. Efter tvätt så behandlas taket med ett medel som dödar de rötter från alger, lavar och mossa som inte gick bort i tvätten.
Efter avslutad tvätt behöver taket målas med en speciell takfärg som ger betongpannorna ett bra skydd mot beläggningar och föroreningar.Tvätt av takplåt av olika typer

Även takplåt kan drabbas av mossa och annan beläggning. Mossa som ligger på taket samlar på sig fukt som med tiden kan leda till att det uppstår korrosion på taket, vanligtvis vid skarvar. Därför bör man löpande tvätta sitt plåttak för att få bort all beläggning och andra föroreningar som bidrar till rost och att sätta ned takets utseende.
I samband med en taktvätt kommer lös färg att lossna från taket. Det innebär att efter att man genomfört en taktvätt behöver taket rostskydd målas och sedan målas med en färg som ger taket ett bättre skydd.

När man tvättar ett plåttak brukar man vattenblästra taket så att lös färg och rost avlägsnas. Ett plåttak behöver normalt inte rengöras med växtdödande medel då rötterna från beläggningar inte klarar av att ta sig igenom plåten. Istället så målar man taket direkt efter en taktvätt.


Tvätt av ytpapp

Ytpapp är ofta utsatt för mossa och alger och behöver rengöras så att inte rötterna tränger igenom ytskiktet så det släpper igenom fukt och vatten. Ytpapp är ett känsligt material och därför går inte taket att tvätta med högtryck eller hårda borstar då det kan leda till skador men även att skiffer lossnar från ytpappen.

När man rengör ett tak med ytpapp använder man moss- och algdödande medel som sprayas på ytpappen. Därefter får medlet verka i minst 3 dagar och sedan kan man skölja av taket med en vanlig vattenslang eller låta regnet tvätta taket rent.


Så här utför vi en taktvätt med efterbehandling

Taktvätt skiljer sig åt lite beroende på vilken typ av takbeklädnad taket har. Viss takbeklädnader är känsligare än andra och vissa tak behöver efterbehandlas som exempelvis betongpannor och plåttak av olika typer.

  • Till att börja med inspekteras taket så att det inte finns skador som gör att det inte går att tvätta. Eventuella skador kan repareras och takpannor bytas ut så att inte tätskiktet eller virket skadas i samband med tvätten.

  • Därefter så tvättas taket med högtryck, ångtryck eller takborste, beroende på takbeklädnad. Lämpliga kemiska medel används för att få bort alger, mossa, föroreningar och annan beläggning.

  • I samband med en taktvätt rengörs också hängrännor och stuprör så att löv och annat avfall avlägsnas så det blir ett bra flöde i hängrännorna.

  • Efter en taktvätt så behöver de flesta tak behandlas, vilket kan innebära exempelvis att taket målas eller får en ytskikts behandling som skyddar taket mot UV-strålar, väder och vind och nya beläggningar.