Rena tak och fastigheter, taktvätt takmålning klotter klottersanering fasadtvätt takbehandlingar

Ansvar och säkerhet


Utför taktvätt, takrengöring, takbehandlingar, takmålning, klottersanering, säkerheten kommer alltid i första handAnsvar och säkerhet!

Rena tak och fasader Mälardalen AB tar ett stort ansvar gällande säkerhet. All personal har säkerhetsselar när de utför arbete på tak. De har också utbildning för arbete på hög höjd. För att bibehålla högsta möjliga säkerhet för våra medarbetare så arbetar vi på Rena Tak och fasader AB med uppsättning av både temporära och fasta installationer av taksäkerhetsanordningar. Vid fasadarbete använder vi oss av ställning eller skylift.

Säkerhetsutrustning

Att ”Bra utrustning leder till mindre arbetsskador” är något som Rena tak och fasader Mälardalen AB till fullo håller med om. Vi har alltid anpassad säkerhetsutrustning för våra uppdrag och genomför regelbundna kontroller av all säkerhetsutrustning. All personal är utbildad i och intygar att de använder utrustningen på rätt sätt vid varje uppdrag.

Riskanalys

Vid inspektion på objekt bedömer Rena tak och fasader Mälardalen AB vad det finns för risker och vad som krävs för att uppnå full säkerhet. Vid större arbeten utförs en omfattande riskanalys som kund och arbetsmiljöverket får ta del av. För mindre arbeten fylls riskanalysfrågor i som ett underlag för dig som kund, vilket också intygar att vi som leverantör har vidtagit största försiktighet.

Ansvar

Ni som fastighetsägare har ett stort ansvar för att din leverantör uppfyller regler och lagar runt arbete på hög höjd. Rena tak och fasader Mälardalen AB har ansvar och olycksfalls försäkringar som gäller för alla medarbetare inom företaget och samtliga arbeten som utförts.

Skyltning

Information om säkra gång- och cykelvägar finns på informationsskyltar uppsatta i området. Avspärrningar och hänvisningsskyltar kommer finnas i området under hela projekttiden och uppföljning sker kontinuerligt.